Level 832 Level 834
Level 833

12481 - 12495


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
periodical; magazine; journal
periodyk (czasopismo/magazyn/pismo)
journal; magazine; periodical
pismo (czasopismo/magazyn/periodyk)
fount; font(Am)] type; face
pismo (krój/rodzaj czcionki)
subtitle
podtytuł
typography
poligrafia
afternoon paper
popołudniówka (gazeta wydawana po południu)
guide
poradnik
press
prasowy
press meeting
prasówka (zebranie kolegium redakcyjnego)
subscription (to sth)
prenumerata (czegoś)
to subscribe (to sth)
prenumerować (coś)
interviewer
prowadzący (osoba przeprowadzająca wywiad)
reprint
przedruk
to reprint
przedrukować
guide
przewodnik (informator)