Level 831 Level 833
Level 832

12466 - 12480


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
medium
medium (środek przekazu)
monthly
miesięcznik
headline; header
nagłówek
circulation
nakład
note
notka
copy
numer (egzemplarz pisma)
announcement
obwieszczenie
jacket
obwoluta
offset
offset
advertisement (for sth); ad (for sth)
ogłoszenie (czegoś) (reklama)
announcement 1
ogłoszenie(obwieszczenie)
cover
okładka
binding
oprawa
to bind
oprawiać
Paparazzi
paparazzi(fotoreporterzy tropiący sensacje dotyczące życia osób publicznych)