Level 802 Level 804
Level 803

12031 - 12045


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lexicon
leksykon
quantifier
liczebnik
linguist
lingwista (językoznawca)
linguistic
lingwistyczny (językowy/językoznawczy/dotyczący nauki o języku)
linguistics
lingwistyka (językoznawstwo/nauka o języku)
letter
litera
subjunctive
łączący (okres/tryb)
hyphen
łącznik (dywiz)
metaphor
metafora
masculine
męski (rodzaj gramatyczny)
morpheme
morfem
tongue; language
mowa (język)
speech
mowa (produkt czynności mówienia)
speaking
mówienie
dash
myślnik