Level 77 Level 79
Level 78

1141 - 1155


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to assault
napaść (dokonać napadu)
assault
napaść (napad)
violation
naruszenie (przekroczenie)
to violate
naruszyć {przekroczyć)
illegal; unlawful
nielegalna
injustice
niesprawiedliwość
not guilty; innocent
niewinny
notary public
notariusz
defence
obrona (działalność obrońcy!strona w procesie)
counsel for the defence
obrońca
to isolate
odizolować
liability
odpowiedzialność (prawna)
liable
odpowiedzialny (przed prawem)
compensation; damages
odszkodowanie
circumstances
okoliczności