Level 748 Level 750
Level 749

11221 - 11235


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a posteriori
a posteriori
a priori
a priori
Plato's Academy
Akademia Platońska
the Creation
akt stworzenia świata {przez Boga)
Ockham's razor
brzytwa Ockhama
cause-effect chain
ciąg przyczynowo-skutkowy
irrefutable
dowód niezbity
ontological argument
argument dowód ontologiczny
ancient/classical Greek/Roman philosophy
filozofia antyczna/klasyczna grecka/rzymska
philosophy of science filozofia
filozofia nauki
modern/medieval/ancient philosophy
nowożytna/średniowieczna/starożytna
political/ /social philosophy
filozofia polityczna/społeczna
philosophy of religion
filozofia religii
Eastern/Oriental philosophy
filozofia Wschodu/Orientu
philosophy of life; outlook on life
filozofia życia {światopogląd)