Level 704 Level 706
Level 705

10561 - 10575


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
academic council
rada naukowa
department/college council
rada wydziałowa/uczelniana
students' rally
rajd studencki
college statutes
regulamin studiów
academic retreat
rekolekcje akademickie
rector's hours/days off
rektorskie godziny/dni (wolne od zajęć na mocy rozporządzenia rektora)
to write/to take down; to take (down) notes
robić notatki
academic year
rok akademicki
year of studies
rok studiów
interview
rozmowa kwalifikacyjna
lecture room
sala wykładowa
students' council
samorząd studencki
summer/winter semester
semestr letni/zimowy
examination session
sesja egzaminacyjna
repeat session
sesja poprawkowa