Level 702 Level 704
Level 703

10531 - 10545


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exact sciences; the sciences
nauki ścisłe
research camp
obóz naukowy
defence
obrona pracy (doktorskiej/dyplomowej /magisterskiej)
tutor
opiekun grupy studenckiej
to skip lectures/classes
opuszczać wykłady/zajęcia
students' organisation
organizacja studencka
applicant; candidate
osoba ubiegająca się o coś (kandydat)
to qualify as a lawyer/teacher/doctor/etc
otrzymać dyplom prawnika/nauczycie-la/lekarza/itd.
to be awarded a prize/a scholarship
otrzymać nagrodę/stypendium naukowe
timetable; schedule (Am)
plan zajęć
to be skilled in ...
posiadać uzdolnienia do/w ...
to devote (sb's) life to (sb's) studies; to give (sb's) life up to (sb's) studies
poświęcić życie nauce/studiom
repeat
powtórne zdawanie egzaminu (poprawka)
PhD thesis /dissertation
praca doktorska (doktorat)
home assignment; homework
praca domowa