Level 690 Level 692
Level 691

10351 - 10365


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to teach; to tutor
nauczać
teacher's; tutor's; tutorial
nauczycielski
science
nauka
scientist
naukowiec (w dziedzinie nauk ścisłych/ /technicznych)
scientific; research; scholarly
naukowy
defence
obrona (pracy dyplomowej)
evaluation
ocena (ocenianie efektów pracy)
mark; grade (Am)
ocena (wynik egzaminu/kolokwium/zaliczenia wyrażony cyfrą lub słownie)
lecture
odczyt (wykład)
national inter-school competition
olimpiada
winner or finalist of a national inter-school competition
olimpijczyk
specialist in Eastern/Oriental studies; Orientalist
orientalista (filolog orientalny)
student of Eastern/Oriental studies
orientalista (student orientalistyki)
Eastern/Oriental studies
orientalistyka (kierunek studiów)
Eastern/Oriental Department; Department of Eastern/Oriental Studies
orientalistyka (wydział na uczelni)