Level 683 Level 685
Level 684

10246 - 10260


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
teachers' pet
ulubieniec nauczycieli
to be good at putting things across
umieć przekazywać wiadomości
to mess around
wygłupiać się zamiast uważać na lekcji
to slip (sb's) memory ; to go right out of (sb's) mind
wylecieć (komuś) z głowy
dog-eared
z pozaginanymi rogami (o książce/zeszycie)
to get the class going
zaangażować klasę do pracy
to blot (sb's) copybook
zepsuć (komuś) opinię
to cut lessons
zerwać się (uciec) z lekcji
to bully
znęcać się nad młodszymi
to get up to mischief
zrobić na złość
completion of (sb's) studies
absolutorium (ukończenie studiów bez uzyskania dyplomu)
lecturer; tutor
adiunkt
authorities
administracja {kierownictwo uczelni)
administration
administracja (kierunek studiów)
academy ; school
akademia