Level 682 Level 684
Level 683

10231 - 10245


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to teach (sb) a lesson
dać (komuś) nauczkę
to scrape through
ledwo przebrnąć (z trudem zaliczyć przedmiot/egzamin)
bully
łobuz znęcający się nad młodszymi
to have (sb's) subject at (sb's) fingertips
mieć swój przedmiot w małym palcu
to lag behind in maths
mieć zaległości z matematyki
to daydream
myśleć o niebieskich migdałach
to give a pupil a good talking
palnąć uczniowi kazanie
to be at the bottom/top of the class
to plasować się nisko/wysoko na tle klasy
to brush up on a subject
powtarzać materiał z danego przedmiotu
to do well/badly at school
radzić sobie dobrze/źle w szkole
to stay down for another year
repetować klasę
to do (sb's) best
robić co w (czyjejś) mocy
to be a (habitual) troublemaker
sprawiać (ciągle) kłopoty
to copy/to cheat in a test
ściągać na sprawdzianie
to learn by heart
uczyć się na pamięć