Level 674 Level 676
Level 675

10111 - 10125


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
curriculum
program zajęć
Quiet, please.
Proszę o spokój.
Hands down.
Proszę opuścić ręce.
Open your books on page ...; Turn to page ... (in your books), please.
Proszę otworzyć książki na stronie ...
Sir(, please)!
Proszę Panal
Miss(, please)!
Proszę Pani!
the arts; the humanities
przedmioty humanistyczne
the sciences
przedmioty ścisłe
lunch hour
przerwa na lunch/obiadowa
mid-year/semestral break
przerwa semestralna
to move a pupil to another seat
przesadzić ucznia na inne miejsce
to disrupt the lesson
przeszkodzić w lekcji
prefect
przewodniczący samorządu uczniowskiego
stationery
przybory do pisania
to get prepared for the lesson
przygotować się do lekcji