Level 660 Level 662
Level 661

9901 - 9915


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
incorrect
niepoprawny
wrong
nieprawidłowy
scissors
notes nożyczki
presence
obecność (bycie obecnym)
attendance
obecność (frekwencja/uczęszczanie na zajęcia)
to fail
oblać
obligatory;compulsory; mandatory
obowiązkowy (przymusowy)
dutiful; conscientious
obowiązkowy (sumienny)
mark; grade (Am)
ocena (szkolna/postępów w nauce)
to answer
odpowiadać
to examine/to test (sb on sth)
odpytać (kogoś z czegoś)
wrapper
okładka (na książkę/zeszyt)
binder
okładka (na notatki)
national inter-school competition
olimpiada (ogólnokrajowy konkurs wiedzy z danego przedmiotu)
winner or finalist of a national inter-school competition
olimpijczyk (zwycięzca lub finalista olimpiady przedmiotowej)