Level 655 Level 657
Level 656

9826 - 9840


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
compasses
cyrkiel
tuition fee(s); tuition (Am)
czesne
reading room
czytelnia
exercise/practice book
ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń do podręcznika)
exercise
ćwiczenie (zadanie)
declamation
deklamacja
to declame
deklamować
good (at sth)
dobry (z czegoś/w czymś)
didactic
dydaktyczny
teaching; tuition
dydaktyka (nauczanie)
didactics; teaching methods
dydaktyka (naukowe podejście do procesu nauczania)
dictation
dyktando
headmaster
dyrektor (szkoły)
headmistress
dyrektorka (szkoły)
duty prefect
dyżurny