Level 653 Level 655
Level 654

9796 - 9810


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It's my turn.
Teraz moja kolej.
It's mine.
To moje.
to hold hands
trzymać się za ręce
to attend kindergarten
uczęszczać do przedszkola
to learn a rhyme/a song
uczyć się wierszyka/piosenki
to make a circle/pairs/a line
ustawić się w kółko/w pary/w rzędzie
to bring out a child's talents
uwypuklić zdolności dziecka
bucket and spade
wiaderko i łopatka (do zabawy w piasku)
to know how to cope/deal with children
wiedzieć, jak sobie radzić z dziećmi
nursery/ preschool education
wychowanie przedszkolne
to make up a story
wymyślić bajkę
to enroll a child on a kindergarten; to enroll a child in a kindergarten (Am)
zapisać dziecko do przedszkola
to take hands
wziąć się za ręce
soft/cuddly toys
zabawki pluszowe (przytulankl)
to collect chestnuts/leaves
zbierać kasztany/liście