Level 644 Level 646
Level 645

9661 - 9675


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fire-eater
połykacz płomieni
pool billiards (English billiards/pool)
pool bilard (bilard angielski/pool)
to go somewhere with ...
pójść gdzieś z ...
to toss a coin
rzucić monetą
tossing a coin
rzut monetą
billiard room; billiard parlor/saloon (Am)
sala bilardowa
billiard table
stół bilardowy
checkmate
szach i mat (ruch kończący partię szachów)
dartboard
tarcza do gry w rzutki
stroke
uderzenie bili (w bilardzie)
to strike a ball
uderzyć bilę (w bilardzie)
pot
wbicie bili do łuzy (w bilardzie)
to pot
wbić bilę do łuzy (w bilardzie)
fairground; funfair;amusement park
wesołe miasteczko
to go out with
wyjść gdzieś z...