Level 635 Level 637
Level 636

9526 - 9540


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to pay (sb) a visit
złożyć (komuś) wizytę
We've known each other for ages.
Znamy się od lat.
applause
aplauz (oklaski)
ace
as (kolor karciany)
cushion
banda (wewnętrzna krawędź stołu bilardowego)
to party
bawić się (imprezować)
pick-a-stick
bierki
(billiard) ball
bila (kula do gry w bilard)
billiards
bilard
billiard
bilardowy
billiard player
bilardzista
bingo
bingo
bridge player
brydżysta
Chinese chequers; Chinese checkers (Am)
chińczyk (gra towarzyska)
blind man's buff
ciuciubabka