Level 622 Level 624
Level 623

9331 - 9345


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to clear the bar
pokonać poprzeczkę
golf course
pole golfowe
penalty area
pole karne
replay
powtórne rozegranie meczu lub przeprowadzenie zawodów (powtórka)
to keep the score
prowadzić punktację
to keep to the rules; to abide by the rules.
przestrzegać przepisów
national/ /European/world record
rekord krajowy/Europy/świata
boxing ring
ring bokserski
discus (throw)
rzut dyskiem
penalty kick/throw
rzut karny w piłce nożnej/ręcznej
hammer (throw)
rzut młotem
javelin (throw)
rzut oszczepem
throw-in
rzut piłki z autu
corner (kick)
rzut rożny
miss throw
rzut spalony (w lekkiej atletyce)