Level 602 Level 604
Level 603

9031 - 9045


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
running repair
naprawa bieżąca
minor/major repair
naprawa drobna/gruntowna
to undo a screw, to unscrew
odkręcić śrubę
(hand) saw
piła ręczna (płatnica)
bench saw
piła stołowa
circular saw
piła tarczowa
hacksaw
piłka do metalu
neon screwdriver, tester
próbnik napięcia elektrycznego (w kształcie śrubokrętu)
flat chisel
przecinak płaski
to cut (sth) to measure
przyciąć (coś) na wymiar
hand-made
ręcznej roboty
pliers; all-purpose wrench (Am)
szczypce płaskie uniwersalne (kombinerki)
insulating/adhesive tape
taśma izolacyjna/klejąca
electric/hand/hammer drill
wiertarka elektryczna/ręczna/udarowa
cross-point screwdriver
wkrętak krzyżakowy