Level 565 Level 567
Level 566

8476 - 8490


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plastering
roboty tynkarskie
scraper
skrobak tynkarski
tool box
skrzynka narzędziowa
welding shield/helmet
spawalnicza osłona/maska ochronna
tool cupboard/cabinet
szafka narzędziowa
supporting/outer wall
ściana nośna/zewnętrzna
gable
ściana szczytowa
partition wall
ścianka działowa
pneumatic drill
świder pneumatyczny
building site
teren budowy
exterior rendering
tynk zewnętrzny
electrics
urządzenia elektryczne (elektryka)
plumbing
urządzenia hydrauliczne (hydrauliko)
under construction
w budowie
paint roller
wałek malarski