Level 550 Level 552
Level 551

8251 - 8265


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
domestic/farm animal
zwierzę domowe/gospodarskie
folk custom
zwyczaj ludowy
tumbledown building
chylący się ku upadkowi budynek
out in the sticks
gdzie diabeł mówi dobranoc
off the beaten track
daleko od szosy (na uboczu)
cut off from the world
odcięty od świata
to get some fresh air
pooddychać świeżym powietrzem
a countryman born and bred
wieśniak z krwi i kości
to have a day off in the country
wyjechać na dzień na wieś
back of beyond
zapadła dziura
balustrade; rail
balustrada
to concrete
betonować
blade
brzeszczot (do pity)
building site
budowa
to build ; to construct
budować