Level 542 Level 544
Level 543

8131 - 8145


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
church bell
dzwon kościelny
streetlamp; streetlight
latarnia uliczna
mural
malowidło ścienne
historical/monumental city
miasto historyczne/zabytkowe
picturesque city
miasto malowniczo położone
coastal/ /port city
miasto nadmorskie/portowe
industrial city
miasto przemysłowe
home city
miasto rodzinne
spacious city
miasto rozległe
capital/provincial city
miasto stołeczne/prowincjonalne
tourist city
miasto turystyczne
university city
miasto uniwersyteckie
crowded city
miasto zatłoczone
sight worth seeing; worthwhile sight
miejsce godne zwiedzania
city-dweller
mieszkaniec miasta (mieszczuch)