Level 531 Level 533
Level 532

7966 - 7980


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dutiable
podlegający ocleniu
to travel through
podróżować tranzytem
to suffer the consequences (of sth)
ponosić konsekwencje (czegoś) (odpowiadać)
to commit offence/crime
popełnić wykroczenie/przestępstwo
border post/station
posterunek graniczny
to prolong a visa
przedłużyć ważność wizy
border passage
przejście graniczne
to go through customs
przejść przez odprawę celną
to cross a border
przekroczyć granicę
to clear
przeprowadzić odprawę celną (oclić)
x-ray scanner
prześwietlacz bagażu promieniami rentgenowskimi
to arrive in a country
przyjechać do jakiegoś Kraju
to arrive at the border
przyjechać na granicę
border services
służby graniczne
Border Guard
Straż Graniczna