Level 525 Level 527
Level 526

7876 - 7890


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
journey; trip
podroż
traveller; traveler (Am)
podróżny
to issue a receipt
pokwitować
licence; license (Am)
pozwolenie (licencja/prawo/zezwolenie)
permission
pozwolenie (zgoda odpowiednich służb)
to permit; to let
pozwolić (zezwolić)
lawful; legal
prawny (legalny)
licence; license (Am)
prawo (licencja/pozwolenie/zezwolenie)
law
prawo (obowiązujące ustawy/przepisy)
right; privilege
prawo (przywilej)
crossing; passage
przejście
to cross; to pass
przejść
to smuggle
przemycać (szmuglować)
smuggling
przemyt (szmugiel)
smuggler
przemytnik (szmugler)