Level 496 Level 498
Level 497

7441 - 7455


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shipping company
towarzystwo żeglugowe
to ship (sth)
transportować (coś) statkiem
to go on a cruise
udać się na wycieczkę morską
to go on a voyage
udać się w podróż morską
to rescue a drowning person
uratować tonącego
to keep afloat
utrzymać się na powierzchni
to hoist the sails
wciągnąć żagle na maszt
going aboard a ship; embarkation
wejście na pokład statku
to come into port
wejść do portu
to go aboard a ship; to embark
wejść na pokład statku
message in a bottle
wiadomość w butelce (wysłana przez rozbitka)
All aboard!'
„Wszyscy na pokład!"
to leave port
wyjść z portu
to fall overboard
wypaść za burtę
to put to sea
wypłynąć w morze