Level 493 Level 495
Level 494

7396 - 7410


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aground
na mieliźnie
at sea
na morzu
on board a ship
na pokładzie statku
to ship water
nabrać wody (przelewającej się przez burty statku/łodzi)
by the sea
nad brzegiem morza
to send the SOS message
nadać sygnał SOS
What time is the next ferry/cruise to... ?
o której jest następny prom/rejs do ...?
to make a voyage; to go on a voyage
odbyć podróż drogą morską
to be due at...
odpływać o godzinie ... (według rozkładu)
naval oficer
oficer marynarki
first/second/third/fourth officer
oficer pierwszy/drugi/trzeci/czwarty
to abandon ship
opuścić (tonący) statek
to lower the sails
opuścić żagle
to run aground
osiąść na mieliźnie
to sail economy/cabin/first/tourist class
płynąć klasą ekonomiczną/kabinową /pierwszą/turystyczną