Level 490 Level 492
Level 491

7351 - 7365


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
leeward
zawietrzna (strona statku)
sailing
żeglowanie
navigation
żegluga
harbour basin
basen portowy
open ticket
bilet „otwarty" (bezterminowy)
ship ticket
bilet na statek
life-buoy
boja ratunkowa
port
burta lewa (bakburta)
starboard
burta prawa (sterburta)
to be aboard/on board a ship
być na pokładzie statku
to be in port
być zacumowanym w porcie
seasick
chory na chorobę morską
to be seasick; to suffer from seasickness
cierpieć na chorobę morską
wet dock
dok pływający
dry dock
dok suchy