Level 482 Level 484
Level 483

7231 - 7245


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disembarkation
zejście z pokładu samolotu
to disembark
zejść z pokładu samolotu
to pitch and toss
być rzucanym przez prądy powietrzne
black box
czarna skrzynka
airpocket
dziura powietrzna
to have a plane to catch
spieszyć się na samolot
to catch a piane
złapać samolot
jet lag
złe samopoczucie po locie na długiej trasie
shipowner
armator
port
bakburta (lewa burta)
banner; flag
bandera
barg
barka
mizzen; spanker
bezan
mizzenmast; aftermast
bezanmaszt
buoy
boja