Level 467 Level 469
Level 468

7006 - 7020


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to arrive on time/late
przybyć na czas/z opóźnieniem
to arrive at a station
przybyć na dworzec
caravan; trailer (Am)
przyczepa kempingowa (kemping)
(on-)request/(on-)call stop; flag stop (Am)
przystanek na żądanie
destination
punkt docelowy (cel podróży)
timetable; schedule (Am)
rozkład jazdy
traffic
ruch drogowy/uliczny
one-/two-way traffic
ruch jedno-/dwukierunkowy
railway traffic
ruch kolejowy
left/right driving
ruch lewo-/prawostronny
pedestrian traffic
ruch pieszy
escalator
schody ruchome
railway/bus/coach network
sieć kolejowa/autobusowa/autokarowa
interchange station
stacja węzłowa/przesiadkowa
emergency
sytuacja kryzysowa