Level 463 Level 465
Level 464

6946 - 6960


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
guard; conductor (Am)
kierownik pociągu
second/first class
klasa druga/pierwsza
footbridge
kładka dla pieszych (nad torami)
road/railway transport
komunikacją drogowa/kolejowa (transport)
land transport
komunikacja lądowa (transport)
city/suburban transport
komunikacja miejska/podmiejska (transport)
public transport
komunikacja publiczna (transport)
All change!
Koniec jazdy (na końcowej/-ym stacji/przystanku)
freight container
kontener towarowy
security check
kontrola bezpieczeństwa
ticket and passport control
kontrola biletowa i bagażowa
Tickets, please.
Kontrola biletów.
customs clearance/control
kontrola celna
passport control
kontrola paszportowa
last station/stop; terminus
końcowa/-y stacja/przystanek