Level 448 Level 450
Level 449

6721 - 6735


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
No vacancies
„Brak wolnych pokojów"
morning call
budzenie telefoniczne (w hotelu)
help-yourself buffet
bufet samoobsługowy
breakfast buffet
bufet śniadaniowy
to be at (sbs) disposal
być do (czyjejś) dyspozycji
rent
cena wynajmu
price per night
cena za nocleg
telephone switchboard
centralka telefoniczna
central heating
centralne ogrzewanie
check-in and check-out times
czas trwania doby hotelowej
travellers cheque; travelers check (Am)
czek podróżny
Did you sleep well?
Czy dobrze spałeś?
Has anybody asked for me?
Czy ktoś o mnie pytał?
Can I have my key?
Czy mogę prosić o klucz?
Can I see the room?
Czy mogę zobaczyć pokój?