Level 425 Level 427
Level 426

6376 - 6390


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to confirm
potwierdzić
brochure
prospekt (broszura/folder)
to stay
przebywać
to look (sth) over; to go through (sth)
przejrzeć (coś)
to think (sth) over
przemyśleć (coś)
guidebook
przewodnik (informator turystyczny w formie książki/broszury)
guide
przewodnik (osoba oprowadzająca turystów)
to arrange (sth)
przygotować (coś)
arrangements; preparations
przygotowania
to ask (about sth)
pytać (o coś)
question
pytanie
complaint
reklamacja (zażalenie)
to complain (about sth)
reklamować (coś) (składać zażalenie)
to advertise
reklamować (zachęcać do skorzystania)
recommenddation
rekomendacja (polecenie)