Level 418 Level 420
Level 419

6271 - 6285


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
danger spot
niebezpieczne miejsce
awkward corner
niebezpieczny zakręt
contingency
nieprzewidziany wypadek
to avert danger
oddalić niebezpieczeństwo
casualty ward
oddział pomocy doraźnej (w szpitalu)
to be injured/wounded
odnieść obrażenia
to abandon ship
opuścić statek
landslide
osunięcie się ziemi
first aid
pierwsza pomoc (w nagłych wypadkach)
to run the risk/the hazard (of sth)
podjąć ryzyko (czegoś)
to knock(sb) down
potrącić (kogoś) samochodem
rescue worker
pracownik służb ratowniczych
to pay heed; to take precautions
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności
to run over (sb/sth)
przejechać (kogoś/coś) samochodem
to capsize
przewrócić się do góry dnem