Level 406 Level 408
Level 407

6091 - 6105


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to exceed the speed limit; to speed
przekroczyć dozwoloną prędkość
traffic regulations
przepisy drogowe
bus/tram/trolleybus stop
przystanek autobusowy/tramwajowy/trolejbusowy
to sit (sbs) driving test
przystąpić do egzaminu na prawo jazdy
penalty point
punkt karny (za naruszenie przepisów ruchu drogowego)
Road up; Road works ahead
„Roboty drogowe" (znak drogowy)
Two-way traffic
„Ruch dwukierunkowy" (znak drogowy)
right-/left-hand traffic
ruch prawo-lewostronny
traffic
ruch uliczny
left-/right-hand drive car
samochód z kierownicą z lewej/prawej strony
communication/transport network; transportation network (Am)
sieć komunikacyjna
to turn into High Street
skręcić w ulicę główną
to tum off the main road
skręcić z głównej drogi
crossroads; crossing; junction; intersection (Am)
skrzyżowanie dróg (węzeł drogowy)
channelised crossroads
skrzyżowanie o ruchu kierowanym