Level 403 Level 405
Level 404

6046 - 6060


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to drive carelessly/carefully
jechać nieostrożnie/ostrożnie
to go by bicycle
jechać rowerem
to go by car
jechać samochodem
to drive fast/slowly
jechać szybko/wolno
Theres a lot of traffic.
Jest straszny ruch (uliczny).
to direct traffic
kierować ruchem
reckless driver
kierowca brawurowy
careless/careful driver
kierowca nieostrożny/ostrożny
kilometres per hour(kph)
kilometrów na godzinę
highway code
kodeks drogowy
to use the public transport; to use the public transportation
korzystać z komunikacji publicznej
continuous/broken line
linia ciągła/przerywana (oddzielająca dwa pasy ruchu)
road/route map
mapa drogowa
to have the right of way
mieć pierwszeństwo jazdy
to wear safety/seat belts
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa