Level 401 Level 403
Level 402

6016 - 6030


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to overtake
wyprzedzić
island
wysepka
to turn
zakręcić
crowded; congested
zatłoczony
to sound the horn
zatrąbić
to stop; to pull over/up
zatrzymać się
U-turn
zawracanie
collision; crash
zderzenie
to crash (into/onto sth) (to collide)
zderzyć się (z czymś) (rozbić się)
exit
zjazd
to be under the influence of alcohol
być pod wpływem alkoholu
to partake in the traffic
być uczestnikiem ruchu drogowego
to get a ticket for speeding
dostać mandat za przekroczenie prędkości
to get a parking ticket
dostać mandat za złe parkowanie
No-through
„Droga bez przejazdu"