Level 363 Level 365
Level 364

5446 - 5460


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'm just looking
Tylko się rozglądam.
successful shopping
udane zakupy
to settle an account
uregulować rachunek
on sale
w sprzedaży
shopkeeper
właściciel sklepu
Shake before opening/use'
„Wstrząsnąć przed otwarciem/użyciem"
to give (sb's) change
wydać (komuś) resztę
Made in Poland'
„Wykonano (Zrobiono) w Polsce"
Produce/Product of Poland'
„Wyrób polski"
to put (sth) up for auction
wystawić (coś) na licytację
to take (sth) for commission sale
wziąć (coś) w komis
at half price
za pół ceny
to set up a shop
założyć sklep
Home delivery included' zlecić dostawę artykułu to have an article delivered „Znak handlowy zastrzeżony
„Z dostawą do domu"
to be caught shoplifting
zostać złapanym na kradzieży w sklepie