Level 356 Level 358
Level 357

5341 - 5355


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
manufactured goods
artykuły przemysłowe
farm produce
artykuły rolne
leatherware
artykuły skórzane
groceries
artykuły spożywcze
ironware
artykuły żelazne
I'll have/take them.
Biorę je.
I'll have/take it.
Biorę to.
exchange price
cena giełdowa
low/high price
cena niska/wysoka
bargain/ /sale price
cena okazyjna/wyprzedaży
starting/ /last price
cena wywoławcza/ostateczna
I'd like to buy
Chciałabym kupić ...
I'd like to ask about...
Chciałbym zapytać o ...
I think I'll leave it, thank you.
Chyba zrezygnuję, dziękuję.
Can I get...?
Czy dostanę ...?