Level 355 Level 357
Level 356

5326 - 5340


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
choice; prime; select
wyborny
to replace
wymieniać
to equip (with sth)
wyposażyć (w coś)
to sell out/off
wyprzedać
sold out; out of stock
wyprzedany (towar)
shopping
zakupy
to wrap sth up
zapakować (coś)
to decide on sth; to buy sth
zdecydować się (na coś, kupić coś)
green
zielony (ekologiczny)
to ask(for sth)
żądać (za coś) (oferować cenę)
articles of daily use
artykuły codziennego użytku
household appliances
artykuły gospodarstwa domowego (AGD)
cereals
artykuły mączne
dairy goods
artykuły nabiałowe
stationery goods
artykuły papiernicze