Level 329 Level 331
Level 330

4891 - 4905


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be penny wise and pound foolish
oszczędzać grosze, a wydawać duże pieniądze
Money has no smell.
Pieniądz nie śmierdzi.
soft/ /plastic money
pieniądz papierowy/plastikowy
Money begets/makes money.
Pieniądz robi pieniądz.
Money makes the world go round.; Money talks.
Pieniądz rządzi światem.
nest-egg
pieniądze na czarną godzinę
ill-gotten gains
pieniądze zdobyte nieuczciwym sposobem
to rob Peter (in order) to pay Paul
płacić stare długi zaciągając nowe
to go for a song
pójść za bezcen
to launder money
prać (brudne) pieniądze
money laundry
pralnia (brudnych) pieniędzy
to pay through the nose
przepłacić słono
to squander
przepuszczać pieniądze
to run through (sb's) money
przepuścić (czyjeś) pieniądze
to run up bills
robić długi