Level 328 Level 330
Level 329

4876 - 4890


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pots of money
ciężkie pieniądze
to make money hand and fist
dorabiać się za wszelką cenę
to get money for jam
dostawać pieniądze za nic
to look up
iść w górę (o akcjach)
golden goose
kura znosząca złote jaja
to have heaps of money; to be rolling in money
leżeć na pieniądzach
pretty penny
ładny grosz
peanuts
marne grosze
to be short
mieć manko
to have money (on sb)
mieć pieniądze (przy sobie)
to have money to burn
mieć pieniędzy jak lodu
It's beyond price
Na to nie ma ceny.
worth its weight in gold
na wagę złota
to be short of money/out of cash
nie być przy kasie
last penny ; bottom dollar (Am)
ostatni grosz