Level 327 Level 329
Level 328

4861 - 4875


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to apply for a bank loan
złożyć wniosek o pożyczkę bankową
bad debt
zły dług (nieściągalny)
bear market
zniżka cen akcji na giełdzie (bessa)
to cash a cheque
zrealizować czek
tax-free
zwolniony od podatku
strong/bull market
zwyżka cen akcji na giełdzie (hossa)
source of income
źródło dochodu
Wall Street
amerykański świat finansów (Wall Street)
hard up; penniless
bez grosza
to be short of funds
być bez grosza przy duszy
to be dead/stony/flat broke
być kompletnie spłukanym
to be loaded
być nadzianym
to be in the red/in the black
być pod kreską (niewypłacalnym)nad kreską {wypłacaInym)
to be in funds/cash/money
być przy kasie
to be broke/ /hard up
być spłukanym