Level 326 Level 328
Level 327

4846 - 4860


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to take out a credit/a loan
wziąć kredyt/pożyczkę
to take out a mortgage
wziąć kredyt/pożyczkę na hipotekę
specimen of signature
wzór podpisu (na bankowej karcie podpisów)
to block an account
zablokować konto/rachunek
to invest/to put money into ...
zainwestować pieniądze w ...
to fall behind with the payments
zalegać ze spłatą
to open a bank account
założyć (otworzyć) konto/rachunek w banku
to close an account
zamknąć (zlikwidować) konto/rachunek
to pay a bill
zapłacić rachunek
means; funds
zasoby pieniężne (fundusze/środki finansowe)
balance sheet
zestawienie bilansowe
bank draft
zlecenie płatności przez bank
standing order; automatic transfer (Am)
zlecenie stałych płatności (podatków/czynszu/itp.) dokonywanych przez bank
to close an account
zlikwidować (zamknąć) konto/rachunek
(gold) bullion
złoto w sztabkach