Level 319 Level 321
Level 320

4786 - 4800


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
benefit; bonus
przychód dodatkowy (dodatek)
to make a loss/a profit
przynieść stratę/zysk
to bear interest
przynosić odsetki
call demand deposit account
rachunek a vista
bank account
rachunek bankowy (konto bankowe)
current account; checking account (Am)
rachunek bieżący
deposit/savings account
rachunek depozytowy/oszczędnościowy
currency account
rachunek dewizowy/walutowy
revenue account
rachunek dochodów
economic calculation
rachunek ekonomiczny
cash account
rachunek gotówkowy
cost account
rachunek kosztów własnych
credit account
rachunek kredytowy
joint account
rachunek łączny/wspólny (posiadany np. przez współmałżonków)
open account
rachunek otwarty