Level 287 Level 289
Level 288

4306 - 4320


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wholesale discount
rabat hurtowy
quantity discount
rabat zależny od wielkości zakupu
promotional allowance
rabat promocyjny
seasonal discount
rabat sezonowy
buy-back/trade-in allowance
rabat za oddanie produktu używanego przy zakupie nowego
cash discount
rabat za płatność gotówkową
economic/cost calculation
rachunek ekonomiczny/kosztów
profit and loss account
rachunek zysków i strat
editorial advertisement
redakcyjny artykuł reklamowy
direct/indirect advertising
reklama bezpośrednia/pośrednia
subliminal advertising
reklama działająca na podświadomość (ukryta)
business/commercial/trade advertising
reklama handlowa
informative advertising
reklama informacyjna
interactive advertising
reklama interaktywna
cinema advertising
reklama kinowa