Level 271 Level 273
Level 272

4066 - 4080


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
frequency
częstotliwość ukazywania się reklamy
four P's (product/price/promotion/place)
cztery podstawowe czynniki miksu marketingowego (produkt/cena/promocja/ /miejsce)
four O's (objects/objectives/organisation/operation)
cztery podstawowe czynniki operacji marketingowej (przedmioty/cele/organizacja/operacja)
freebee; give-away
darmowy prezent od firmy celem przyciągnięcia klientów
demographic (market)segmentation
demograficzna segmentacja (rynku) (wg wieku/płci/poziomu dochodów/itp.)
negotiable
do negocjacji
sampling
dobór respondentów (w badaniach marketingowych)
consumer goods
dobra konsumpcyjne
target audience
docelowa grupa odbiorców (adresat reklamy)
colour supplement
dodatek ilustrowany/reklamowy
advertising consultant
doradca do spraw reklamy
access to market;market access
dostęp do rynku
background in advertising
doświadczenie w reklamie
advertising handout/print
druk reklamowy
economy pack/ /size
duże (tanie) opakowanie