Level 270 Level 272
Level 271

4051 - 4065


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
closing price
cena poniżej kosztów własnych
producer's/manufacturer's price
cena producenta
market/ /free market price
cena rynkowa/wolnorynkowa
sales/selling price
cena zbytu
shopping mall/centre
centrum handlowe
customer profile
charakterystyka odbiorcy danego wyrobu
product characteristics
charakterystyka produktu
absorption/receptivity of the market; absorptive/receptive power of the market; market absorption/ /receptivity
chłonność rynku
absorptive/consuming/ /ready market
chłonny rynek
marketing/advertising ploy
chwyt marketingowy/reklamowy
marketing cycle
cykl marketingowy
product life cycle (PLC)
cykl rynkowy wyrobu (czterofazowy: wprowadzenie/rozwój/dojrzałość rynkowa/upadek)
air/advertising time
czas antenowy/reklamowy
peak viewing; prime time (Am)
czas największej oglądalności programu telewizyjnego
trade magazine
czasopismo branżowe