Level 264 Level 266
Level 265

3961 - 3975


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
management
zarządzanie {kierowanie)
reach
zasięg
to cater (for sth)
zaspokajać (kogoś/coś)
sale(s); selling
zbyt {sprzedaż)
mark
znak
management graduate
absolwent kierunku zarządzania/kursu menedżerskiego
target audience
adresat reklamy (docelowa grupa odbiorców)
market research agency
agencja badania rynku
news agency
agencja prasowa
advertising agency
agencja reklamowa
advertising agent
agent do spraw reklamy
commercial agent/traveller; selling/travelling agent
agent handlowy
press agent
agent prasowy
advertising agent
agent reklamowy
product acceptance
akceptacja produktu