Level 263 Level 265
Level 264

3946 - 3960


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
make an impact
wpływać (oddziaływać)
to use (sth); to make use (of sth)
wykorzystać (coś) (posłużyć się)
graph
wykres
exclusive agency; exclusivity
wyłączność
exclusive; sole
wyłączny
(clearance) sale; selling out
wyprzedaż
product
wyrób (produkt)
display; exhibition
wystawa (ekspozycja towarów)
to display; to exhibit
wystawiać (eksponować towary)
survey
wywiad (badanie za pomocą ankiety)
interview
wywiad (rozmowa)
purchase
zakup (kupno)
virtue; advantage
zaleta (korzyść)
part/down payment; payment in advance
zaliczka
to manage
zarządzać (kierować)