Level 255 Level 257
Level 256

3826 - 3840


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slogan
hasło (slogan reklamowy)
image
image (obraz/wizerunek)
imitation; dummy
imitacja (podróbka)
to imitate
imitować (podrabiać)
impulse
impuls
infoline
infolinia
directory
katalog (branżowy lub alfabetyczny spis instytucji)
catalogue; catalog (Am)
katalog (publikacja reklamowa)
category
kategoria
management
kierowanie (zarządzanie)
manager
kierownik (menedżer)
class
klasa (grupa towarów o danej jakości)
competitor, rival
konkurent
consulting
konsulting (doradztwo)
consumer
konsument