Level 24 Level 26
Level 25

361 - 375


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to put forward a motion
zgłosić wniosek
to resign
złożyć rezygnację
ginger group
aktyw partyjny
frontbenchers
członkowie parlamentu siedzący z przodu {piastujący stanowiska w rządzie)
backbenchers
członkowie parlamentu siedzący z tyłu (nie piastujący stanowisk w rządzie)
party spirit/line
dyscyplina partyjna
light/heavy poll
frekwencja wyborcza słaba/wysoka
shadow cabinet
gabinet cieni
hot line
gorąca linia (bezpośrednie połączenie telefoniczne między głowami państw)
ward heeler
marionetka (figurant/polityk nie posiadający realnej władzy)
to bring the government down
obalić rząd
public property
osoba publiczna
to toe the party line
podporządkować się dyscyplinie partyjnej
left-winger; leftist
polityk lewicujący
right-winger
polityk o skłonnościach prawicowych